Cena kvality v sociální péči

SPECIÁLNĚ ZA ROK 2020

ZDRAVOTNĚ ZODPOVĚDNÉ ZAŘÍZENÍ

Speciální doba vyžaduje speciální ocenění, proto v tomto roce HLEDÁME unikátní aspekt kvality. HLEDÁME instituce, které se nejlépe vyrovnaly s dopadem pandemie. HLEDÁME KVALITU A EXCELENCI, ale v mimořádných podmínkách. 

V rámci projektu CENA KVALITY s 15 letou tradicí letos vybereme a oceníme instituce, které projevily velkou míru flexibility, přispůsobení se náročným podmínkám a velké výzvě, kterou pro nás pandemie představovala. Máte unikátní přiležitost upozornit na hrdinství a šikovnost, které jste PRÁVĚ VY použili. 

NEZAPOMEŇTE NOMINOVAT své vyjimečné pracovníky na Cenu sympatie.

NOVINKA: Letos výjimečně hledáme MALÉ, FORMÁLNÍ I NEFORMÁLNÍ KOLEKTIVY, které sehrály významnou roli ve zvládnutí situace v  době pandemie a udělali něco navíc pro spokojenost uživatelů. POZOR, NOVÁ KATEGORIE, NEPLÉST SI S NOMINACÍ CELÉ INSTITUCE.

PRŮBĚH SOUTĚŽE

Po úvodním vyplnění webového formuláře dle jednotlivých kategorií (viz. níže), obdržíte na kontaktní mail dotazník - 1. kolo,  který vyplníte a zašlete dle pokynů digitálně zpět (včetně příloh). Po hodnocení dotazníků  proběhne 2. kolo místní šetření přímo v zařízení pro nejlépe hodnocená zařízení 1. kola. Druhokolové hodnocení platí pro institucionální ocenění.

Uzávěrka nominací je 11.9.2020.


NOMINAČNÍ KATEGORIE

INSTITUCIONÁLNÍ

Zdravotně zodpovědné zařízení pro poskytovatele sociálních služeb pro seniory

  1. subkategorie pobytové sociální služby
  2. subkategorie terénní sociální služby

Zdravotně zodpovědné zařízení pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením

Zdravotně zodpovědné zařízení pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

Zdravotně zodpovědné zařízení pro poskytovatele sociálních služeb pro děti

form_1

NEJLEPŠÍ KOLEKTIV

OSOBNOST ROKU V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

       

CENA SYMPATIE

 


V případě dotazů se prosím obracejte na mail:  media@rescuemedia.cz, nebo tel. číslo: 774 615 139

Děkujeme za přízeň generálnímu partnerovi, který svou podporou spojuje kvalitní výrobky s oceněním kvalitních služeb.


Spolupořadatel:


Partneři:


Mediální partneři:

ŘEKLI O CENĚ KVALITY

Všichni pracovníci Centra mají z tohoto ocenění velkou radost, neboť hodnotící komise je sestavena z odborníků, kteří kvalitu a výjimečnost služby dokáží objektivně posoudit a ocenit. Pro náš kolektiv je toto Čestné uznání motivujícím a zároveň zavazujícím k udržení si prestiže mezi poskytovateli sociálních služeb.
Blanka Laboňováředitelka CSS Kojetín
Získání Ceny kvality v sociální péči je pro nás naprosto výjimečné. Udělení ceny je pro nás závazek do budoucnosti. Výjimeční jsme byli tu chvilku v Senátu ČR a užili jsme si ji, ale víme že jsou i jiní poskytovatelé stejně tak kvalitní jako jsme my.
Lenka Šeflováředitelka Centra pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
Vážíme si ocenění, neboť je zadostiučiněním naší práce, kterou se snažíme odvádět co nejkvalitněji.
Lucie ŠmerdováRatolest Brno