Kategorie: Nezařazené

CENA KVALITY V SOCIÁLNÍ PÉČI

1. listopadu 2016 jsme již pojedenácté ocenili nejkvalitnější poskytovatele sociálních služeb České republiky. V sídle Senátu Parlamentu České republiky, ve Valdštejnském paláci, jsme za účasti senátorek Milady Emmerové a Zuzany Baudyšové, ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a mnoha dalších významných hostů, udělili ocenění, které má, jak doufáme, význam nejen pro přímé účastníky, ale pro celý sektor sociálních služeb....

Etika a lidskost

Model excelence EFQM poprvé v sociálních službách v ČR Rozhovor s Lenkou Šeflovou, ředitelkou Centra pečovatelských a ošetřovatelských služeb města Touškov  Oceňování nejkvalitnějších poskytovatelů sociálních služeb se v naší redakci věnujeme již více než 10 let. V průběhu let jsme zaznamenávali mnoho skokových posunů i nových trendů. Nejdříve souviselo získání ocenění především s rychlostí zavedení standardů kvality služeb, potom s mírou jejich akceptace pracovníky....

Mazlení a hlazení jako terapie

Senioři z GrandParku v Hradci Králové obývají svůj nový domov teprve první rok a už měli první zajímavou návštěvu. Cvičitelka Tereza Frumarová přivedla na canisterapii fenku Rinu. „Canisterapie, tedy terapie s pomocí psa, bude jednou z pravidelných aktivit pro naše klienty. Na seniory působí kontakt s pejskem velmi pozitivně, povzbudí je a vyladí do pohody,“ chválí přínos psí návštěvy ředitel GrandParku Ondřej Votroubek.  Cvičitelka Tereza...

Marcela Šveřepová Z Domova u fontány v Přelouči

Do Domova u fontány jsem nastoupila v roce 2010 na pozici vedoucí provozního úseku, který se skládá z oddělení kuchyně, úklidu a prádelny. V době mého příchodu zde pracovalo 40 zaměstnanců. Bylo to pro mě něco nového a měla jsem i určité obavy, jak to zvládnu. Přeci jen jsem do té doby pracovala ve sféře podnikatelské jako provozní v hotelu a restauraci, několik let jsem vedla...

O stomii s humorem Boris Hybner

Boris Hybner se s veřejností podělil o svůj životní příběh se stomií v právě vycházející publikaci WC Pocket Revue. Nejcennější je kromě upřímnosti humor, který drobné texty provází a všem stomikům a pečujícím o stomiky pomůže brát tuto pomůcku s nadhledem. Autor se vydání knihy bohužel nedožil. Děkujeme mu jménem všech stomiků a pečujících za povzbudivé optimistické dílo s vlastními ilustracemi.  Je těžké chtít napsat...

Požadavky na sestry – pomáhající profesionály

O tom, jaká má být sestra, psala už Florence Nightingalová. Inventář vhodných vlastností sestry sestavila v roce 1938 Americká národní liga pro vzdělávání sester. Podle ní by měla být sestra „citově zralá, čilá, důkladná, kritická a kritiku přijímající, loajální, nadšená, nezávislá, odvážná, pořádná, přemýšlivá, přizpůsobivá, spolehlivá, srdečná, sympatická, šetrná, taktní, tolerantní, upřímná, vynalézavá, vytrvalá a zdvořilá. Dále by měla...

Karin Glumbíková z Domova Harmonie v Mirošově

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Domov Harmonie Mirošov, centrum sociálních služeb a příspěvková organizace, se nachází v Plzeňském kraji v obci Mirošov a je zasazen do podmanivé brdské přírody. Skládá se ze dvou částí – z Domova pro seniory a z Domova se zvláštním režimem. Kapacita Domova pro seniory je 207 a Domova se zvláštním režimem 160 uživatelů. Paní Karin Glumbíková...

Výtvarný projev seniorů

Tvůrčí schopnosti jsou člověku vlastní i v pokročilém stáří. Jejich vrcholné stádium je však do 45. roku života. Stáří definované odchodem do důchodu tedy nastává „nějaký ten rok“ po vrcholném období. Je nutné dívat se na každého jako na individuální osobnost, přičemž někdo může být schopný vysoké produktivnosti a tvůrčí schopnosti ještě v pokročilém seniorském věku – jsou to však ti, kteří byli...

Farmakologická péče o stárnoucí pokožku

  S vyšším věkem pokožka ztrácí svou pružnost, stává se křehčí, dehydratovanou a méně odolnou vůči zevnímu prostředí. Je zvýšeně propustná pro cizorodé látky, náchylná na plísňová a bakteriální onemocnění. Pacienti vyššího věku potřebují pomoc ve výběru vhodné léčebné kosmetiky i způsobu správné péče o svou pokožku, aby předešli komplikacím spojeným s jejím fyziologickým stárnutím. Dnešní generace seniorů je již o svou...

Trestní právo a HIV infekce

V jednom z minulých čísel jsme se blíže věnovali jednotlivým specifickým povi- nnostem HIV pozitivních osob vycházejících ze zdravotnického práva. V tomto článku bychom na některé tyto povinnosti navázali, a to spíše z hlediska sankčního v případech, kdy dochází k jejich porušování. Vzhledem ke skutečnosti, že zákon č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“), v určitých skutkových podstatách...

  • Newsletter OP

    Text formuláře

  • Kategorie