Farmakologická péče o stárnoucí pokožku

 

pokožka

S vyšším věkem pokožka ztrácí svou pružnost, stává se křehčí, dehydratovanou a méně odolnou vůči zevnímu prostředí. Je zvýšeně propustná pro cizorodé látky, náchylná na plísňová a bakteriální onemocnění. Pacienti vyššího věku potřebují pomoc ve výběru vhodné léčebné kosmetiky i způsobu správné péče o svou pokožku, aby předešli komplikacím spojeným s jejím fyziologickým stárnutím. Dnešní generace seniorů je již o svou pokožku zvyklá pečovat, rezervy ještě máme v používání krémů s UV filtry, jejichž aplikace není u seniorů samozřejmostí. 

V procesu stárnutí pokožky, dochází k jejímu ztenčení průměrně o 6,4 % za dekádu od 30 let věku. Nejmarkantněji je proces patrný v exponovaných oblastech pokožky obličeje, krku, rukou a horní části hrudníku. Snížením funkce mazových a potních žláz dochází ke zpomalení a k neúplné regeneraci povrchového ochranného filmu. Nedostatkem lipidické složky dochází k narušení svrchní bariérové vrstvy kůže, tím ke zvýšenému odparu vody a k dehydrataci pokožky. Pokožka se stává suchou a atrofickou, pro pacienta je obtěžující zejména nepříjemné svědění a odlupující se šupinky vrchní vrstvy pokožky. Spoje mezi epidermis a dermis se rozvolňují a pokožka je náchylná ke zranění a méně odolná vůči střižným silám. Snížená funkce senzorických zakončení má za následek zpomalení reakční doby na podnět a zvyšuje riziko poškození pokožky působením fyzikálních faktorů (teplo, chlad) a chemických látek.

  • Newsletter OP

    Text formuláře

  • Kategorie