Cena kvality v sociální péči

ZA ROK 2019

Cena kvality v sociální péči

Cílem projektu je hledat, podporovat a každoročně morálně oceňovat ty jednotlivce a instituce, kteří v této náročné době vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí pro uživatele všech typů sociálních služeb. Výjimeční jsou poskytovatelé zejména tehdy, když svým postojem k práci potvrzují, že kvalita je především v profesionalitě a osobním přístupu.

Projekt vznikl v roce 2004 v redakci časopisu Sociální péče a hned po pilotním ročníku se stal strategickým projektem Národního programu podpory kvality, čímž získal nejvyšší možný kredit v aktivitách národní politiky kvality.

V roce 2015 jsme oslavili desetileté výročí, Cena kvality se za dobu své existence etablovala  mezi poskytovateli sociálních služeb celé České republiky, postupně rozšiřujeme možnost nominací i na Slovenskou republiku. Každoroční finále se koná v Senátu Parlamentu České republiky.

Neziskový projekt Cena kvality v sociální péči se snaží přispět ke zvýšení prestiže sociálních služeb  a upozornit na náročnost profesí tohoto segmentu širší veřejnost.

Letošní 14. ročník je vyhlášen, uzávěrka nominací je 24. 5. 2019.

Po odeslání nominace následuje první kolo hodnocení – písemné, dotazníkovou formou, finálová zařízení postupují až do místního šetření.

 


Kategorie, do nichž je možné nominovat:

Institucionální

Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro seniory

  1. subkategorie pobytové sociální služby
  2. subkategorie terénní sociální služby

Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením

Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro děti

form_1


 

Individuální

Osobnost roku v sociálních službách

       

Cena sympatie

 


V případě dotazů se prosím obracejte na mail:  media@rescuemedia.cz, nebo tel. číslo: 774 615 139

Děkujeme za přízeň generálnímu partnerovi, který svou podporou spojuje kvalitní výrobky s oceněním kvalitních služeb.


Spolupořadatel:


Partneři:


Mediální partneři:

ŘEKLI O CENĚ KVALITY

Všichni pracovníci Centra mají z tohoto ocenění velkou radost, neboť hodnotící komise je sestavena z odborníků, kteří kvalitu a výjimečnost služby dokáží objektivně posoudit a ocenit. Pro náš kolektiv je toto Čestné uznání motivujícím a zároveň zavazujícím k udržení si prestiže mezi poskytovateli sociálních služeb.

Blanka Laboňováředitelka CSS Kojetín

Vážíme si ocenění, neboť je zadostiučiněním naší práce, kterou se snažíme odvádět co nejkvalitněji.

Lucie ŠmerdováRatolest Brno

Získání Ceny kvality v sociální péči je pro nás naprosto výjimečné. Udělení ceny je pro nás závazek do budoucnosti. Výjimeční jsme byli tu chvilku v Senátu ČR a užili jsme si ji, ale víme že jsou i jiní poskytovatelé stejně tak kvalitní jako jsme my.

Lenka Šeflováředitelka Centra pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov