Nutriční péče u osob trpících demencí v Centru služeb pro seniory Kyjov

V Centru služeb pro seniory Kyjov vnímáme zajištění kvalitní nutriční péče a stravování vůbec jako významný nástroj vedoucí k zachování soběstačnosti a sebeobsluhy našich klientů. Jednou ze tří registrovaných služeb, které poskytujeme, je Domov se zvláštním režimem (DsZR). Cílovou skupinou této služby jsou lidé trpící Alzheimerovou chorobou, vaskulární demencí či demencí jiného typu. Kapacita našeho zařízení je celkem 131 klientů, přičemž 46 z nich jsou uživatelé služby DsZR. Všechno naše úsilí směřuje jednoznačně k tomu, aby kvalita života těchto klientů byla co možná nejlepší, a to i navzdory demenci, jíž onemocněli. 

domov

Nastavený systém nutriční péče u lidí s demencí je sice stejný, jako u všech našich klientů, nicméně na oddělení DsZR je přece jen třeba vnímat a zohledňovat určitá specifika související se stravováním. Mezi základní pravidla kvalitní nutriční péče patří samozřejmě zajištění adekvátního přísunu živin, včetně důležitých vitamínů a minerálních látek. Již zde je nutné ke klientům přistupovat individuálně, neboť různé fáze demence, zejména u Alzheimerovy choroby, jsou jinak energeticky náročné. Hyperaktivita některých jedinců (časté nutkavé chození) není jedinou příčinou zvýšené energetické potřeby. Velmi často nastává změna metabolických procesů, dochází ke katabolickému ladění organismu, takže nemocní ztrácí hmotnost až kachektizují, a to i přesto, že jí tzv. normálně.

Komentáře
  • Newsletter OP

    Text formuláře

  • Kategorie