Požadavky na sestry – pomáhající profesionály

O tom, jaká má být sestra, psala už Florence Nightingalová. Inventář vhodných vlastností sestry sestavila v roce 1938 Americká národní liga pro vzdělávání sester. Podle ní by měla být sestra „citově zralá, čilá, důkladná, kritická a kritiku přijímající, loajální, nadšená, nezávislá, odvážná, pořádná, přemýšlivá, přizpůsobivá, spolehlivá, srdečná, sympatická, šetrná, taktní, tolerantní, upřímná, vynalézavá, vytrvalá a zdvořilá. Dále by měla být schopná dobrého úsudku, dobré spolupráce a plánování práce, dobře provádět jednotlivé ošetřovatelské výkony. Měla by mít vysokou sebekontrolu, respekt k autoritám a nadřízeným. Navíc by měla mít široký kulturní a společenský rozhled, měla by mít smysl pro krásu
a smysl pro humor“.

Teoreticky deklarované požadavky v učebnicích, etických kodexech, standardech apod. by bylo dobré podrobit výzkumu přímo v praxi. Kopřiva v roce 1994 udělal šetření v domovech důchodců u 266 sester a 107 sociálních pracovníků. Položil jim tuto otázku: „Kdyby někdo vám blízký se z nějakého důvodu ocitl v domově důchodců, jaké tři nejdůležitější schopnosti nebo vlastnosti jeho sester či ošetřovatelek byste mu přála?“

Více v novém čísle Ošetřovatelské Péče

AdobeStock_49005980

Komentáře
  • Newsletter OP

    Text formuláře

  • Kategorie