Trestní právo a HIV infekce

hiv

V jednom z minulých čísel jsme se blíže věnovali jednotlivým specifickým povi-
nnostem HIV pozitivních osob vycházejících ze zdravotnického práva. V tomto článku bychom na některé tyto povinnosti navázali, a to spíše z hlediska sankčního v případech, kdy dochází k jejich porušování.

Vzhledem ke skutečnosti, že zákon č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“), v určitých skutkových podstatách chrání veřejné zdraví, zdraví skupiny osob nebo zdraví jednotlivce, se budeme věnovat především povinnostem HIV pozitivní osoby vycházejícím z ustanovení § 53 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, tedy: „dodržovat poučení lékaře o ochraně jiných fyzických osob před přenosem infekčního onemocnění a nevykonávat činnosti, při nichž by vzhledem ke svému nosičství ohrožovaly zdraví jiných fyzických osob“. Jak již bylo zmíněno v článku, který se věnoval testování osob v návaznosti na poučovací, resp. informační povinnost, pokud konfirmovaný výsledek je HIV pozitivní, osoba, které bylo sděleno nosičství tohoto viru, by měla (dle teorie zákona) vždy být poučena o svých povinnostech. Nejen skutečnost sdělení daných povinností, ale také že osoba je HIV pozitivní, je důležité pro další posuzování.

Komentáře
  • Newsletter OP

    Text formuláře

  • Kategorie