Výtvarný projev seniorů

Tvůrčí schopnosti jsou člověku vlastní i v pokročilém stáří. Jejich vrcholné stádium je však do 45. roku života. Stáří definované odchodem do důchodu tedy nastává „nějaký ten rok“ po vrcholném období. Je nutné dívat se na každého jako na individuální osobnost, přičemž někdo může být schopný vysoké produktivnosti a tvůrčí schopnosti ještě v pokročilém seniorském věku – jsou to však ti, kteří byli zvyklí tvořit celý život a tvorba se stala neodmyslitelnou součástí jejich života i v důchodu.

AdobeStock_61699645

Je pravidlem, že čím je člověk starší, tím se zmenšuje počet hodin, v rámci kterých má dostatek energie a rychlosti, kterou může obětovat na pracovní činnost a neunaví se. Tvořivost je ovlivněna nejen psychickými změnami, ale též fyzickými, senioři se stávají méně pohyblivými. Rozlišujeme „tvůrčí sílu“ a „tvůrčí schopnost“. Tvůrčí silou se rozumí energie pramenící ze samotné osobnosti tvůrce, nestaví na žádné zkušenosti, je neomezená a bezprostřední. Aby člověk mohl tvořit, musí se ponořit do své fantazie, idejí – a to i vzdálených a oprostit se od myšlení. Tvůrčí schopnost je pak soubor všech vlastností, již výše zmíněných u tvůrčí síly, díky kterým jedinec může vyjádřit své myšlenky a ideje prostřednictvím svého díla.

Více v novém čísle časopisu Ošetřovatelká Péče

Komentáře
  • Newsletter OP

    Text formuláře

  • Kategorie